Het geheim dat nooit uitkwam

  

   Mini -dysorthografie- zap en krul -ik kanooknietschoon,laatstaanjuistschrijven- zap hadden die avond gebadderd.
Voorafgaand hadden mini en ik een dispuutje.
Hetwelk? Al sla je mij dood.
In ieder geval, zeer tegen haar gewoonte in, ging minizap eensklaps over in straf voor iedereen : niet meer praten.
(We verzwegen hoe zalig dat was.)
 
Enfin, zo eens hard kunnen lachen voor het slapengaan, bij het lezen van de over en weer post (gevonden op de badkamervloer) van je bengels, doet deugd. 
Hou uw ontleedogen in aanslag, hierkomtie…
(vertaling eronder)
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


 
 
  

vertaling :
 
krul : eerlijk zijde gij kwaat op mams
 
mini : zeg ik ni
krul : jawel
mini : ik zeg niets
krul : wat bedoelt gij met : ik zeg niets
mini : ik zeg nieks tegen iemand
 
krul : waarom kwaad zeg het
mini : nee. Ma da is altijd het zelvde
krul : wa zeg het gewoon
 
mini : welk
krul : op wie ge kwaad zij
mini : en dan
krul : plies
mini : nee dan eerst gij
krul : belooft
krul : schrijf iets (eens) iets
 
mini : ma seg zo kan ik nooit een geheim bewaren
krul : zeg gewoon!
mini : nee en nu stoppen
 
 
Die overgelopen badkamer dweilen met een gebruikte handdoek was wat minder leuk.

Advertentie